Beyaz Gazete Ana Sayfa
Genişlet Işıklar
Bu Haber Diğer Kanallarda Nasıl Sunuldu

Gül: Erbakan 28 Şubat kararlarına direndi

18 Nisan 2012 Çarşamba günü yayınlandı Genelkurmay Başkanlığı’nın, BÇG’nin 32 ayrı faaliyet planı, rapor sistemi, Harekat Konsepti ve şemasının ‘gerçek belge’ olduğunu bildirmesinden hemen sonra operasyonun başladığı ortaya çıktı. Savcılıktaki şemada BÇG’de görevli isimler tek tek sıralanırken, ‘1 numara’ boş bırakıldı

Özel Yetkili Başsavcıvekilliği 'nin 28 Şubat soruşturmasında tutuklanmasına karar verilen şüphelilere yönelttiği sorular, soruşturmanın kapsamını ortaya koydu.
Şüphelilere, 28 Şubat sürecinde İsrail ve ABD ile yapılan toplantılar, Batı Çalışma Grubu 'nun (BÇG) 32 ayrı faaliyet planı, Rapor sistemi, Harekat Konsepti, BÇG Şeması ile ilgili sorular yöneltilirken, bu belgelerin “şema dahil” doğruluğunun sorulduğu Genelkurmay Başkanlığı tarafından “gerçek belge” olarak nitelenerek, arşivden çıkartılıp, operasyondan hemen önce savcılığa gönderildiği anlaşıldı. Savcılıktaki şemada BÇG 'de görevli isimler tek tek sıralanırken, bir numara boş bırakıldı.

100 'e yakın soru
Şüphelilere 100 'e yakın soru yöneltilirken, Çevik Bir 'e yöneltilen soru sayısı 100 'ü geçti. Sorular, soruşturmanın seyrini ve birçok bilinmeyeni de açığa çıkarttı. Sorular, özetle şöyle:
- Çevik Bir, Çetin Doğan, Kenan Deniz, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, İdris Koralp... 'le birlikte görev yaptınız mı?

- Refahyol Hükümeti 'ni düşürmek için organize edilen BGÇ hakkında ne biliyorsunuz?

- Görüşme tutanaklarından RP iktidara geldikten sonra ABD ve İsrail 'le yapılan bir dizi görüşmeye, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç, Korgeneral Çetin Saner, Tümgeneral Orhan Yöney, Aydan Kodaloğlu ve Onur Öymen 'in katıldığı görülmektedir. Güvenlik birimi başkanları, strateji kuruluşları temsilcileri ve uluslararası etkinlikteki bazı isimlerin katıldığı toplantılarda TSK 'nın üzerine düşeni yapacağı ve yardım istendiği anlaşılmaktadır. Uluslararası destek sağlama amacına yönelik toplantı, bir askeri müdahaleye yönelik icazet amacı mı taşımaktadır?

Batı Üst Kurulu ve UKOG

-Batı Üst Kurulu, Batı Olayları nedir, çalışmaları nedir? MGK 'nin teşkil ettiği Uluslararası Kamuoyu Oluşturma Grubu kimlerden oluşmaktadır?

- Genelkurmay Başkanlığı 'nın 6 Mart 2012 tarihli yazılarının ek b 'sinde bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı konulu Çevik Bir imzalı yazı ve yazının ek A 'sında bulunan 19 sayfadan oluşan İdris Koralp imzalı Batı Çalışma konulu eylem planı belgesini kim, kimin talimatıyla hazırladı?

- Planda, laikliğe aykırı faaliyet yürüten medya organları için ilgili makamlarla koordine ederek tahkikat başlatılması belirtiliyor. Bu ifadelerden basın ve kamu idarelerine müdahale edildiği anlaşılıyor. Ne tür çalışmalar yaptınız?

- Planın c bendinde partiler, üniversiteler, sendikalar, kadın ve gençlik teşekkülleri, medya vasıtasıyla halkın tepkisinin sağlanması belirtiliyor. Seçilmiş hükümete karşı sokakların hareketlendirileceği anlaşılmaktadır. Ne tür çalışmalar icra ettiniz?

Medyadan kimleri kullandınız?

- D bendinde irticai faaliyetlere destek veren parti, vakıf, dernek, kurum, kuruluş, basın, finans kuruluşu ve holdinglerin olumsuz çalışmalarının kamuoyuna verileceği belirtiliyor. Yasal dayanağı nedir?

- Planın 2 Nolu Faaliyet Planı 'nın A bendinde, tarikatlara bağlı yurt, vakıf, okul, dersanelerin yöneticileri, amaçları, finanse edenleri, faaliyetleri, zayıf ve hassas yönleri, mali denetimleri yapılarak, bunların medya kullanılarak afişe edilmesinin sağlanacağı belirtiliyor. Zayıf ve hassas yönler nedir, medyadan kimleri kullandınız?
Öldürmek de var mı?

- B bendinde “Sivrilmiş, fanatik irticai lider ve yöneticileri pasif hale getirmek maksadıyla, uygun hareket tarzları geliştirmek” ifadeleri yer almaktadır. Pasifize nasıl ediliyor, öldürmek de çalışmalar içinde mi?

- 10 nolu faaliyet planının G bendinde, İran 'daki 24 milyon Türkün bağımsızlık düşüncesini hareket geçirmek, Halkın Mücahitleri 'ni desteklemek, kaçakçılığı desteklemek, İran 'daki rejimin zayıflatılması için alkollü içki ve narkotik maddelere alışkanlıklarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek emirlerinin yasal dayanağı nedir. Bu hak nereden bulunmuştur?
Erdoğan nasıl yargılandı?

- 12 Nolu Faaliyet Planı 'nın D bendinde, parti ve belediyelere karşı psikolojik harekat uygulanacağı belirtiliyor. Yapılan faaliyetler, hedefler kimlerdir. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak çıkan haberler ve neticesinde gerçekleşen yargılama süreçleri bu çalışmanın sonucu mudur?

Her yerde fişleme

- 17 Nolu faaliyet planında, irticai unsurların, yayınların, finans kaynaklarının mahallelere kadar tespiti, tarikat, dernek, Kuran kursları, imam hatip okulları ve öğrenci yurtlarına edenlerin miktarlarını tespit, eylemleri suç oluşturmasa bile tekliflerde bulunmak ifadeleri vardır.

- Üniversitelerdeki irticai faaliyetler, militan konumundaki öğrenciler için işlem yapılması istenmiştir. Dernekler kurulması, Süper Baba, Tatilciler, Bizim Aile vb. dizilerde laiklikle ilgili mesaj verilmesi, Aczmendi, üfürükçü, hoca vb. konuların sürekli gündemde tutulması ifadeleri vardır. Neler yapılmıştır?

Örtülü harekat

- Yasal tedbirlerle sonuç alınamazsa, psikolojik ve örtülü harekat icrası için Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesi ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlendirilmiştir. Talimat kimindir?

- Askeri ihalelere irticai faaliyetleri tespit edilenlerden alınmaması konusunda neler yapıldı?

- Planın h bendinde irticaya destek verenleri teşhir edip halkın gözünden düşürmek için medyayı kullanma maddesi vardır, neler yapılmıştır?

- 26 nolu planda Refahyol Hükümeti kurulduğundan bugüne kadar Adalet, Çalışma, Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına 70 bine yakın RP 'li personel alımı yapıldığı, belediyelerin ihaleleri yandaşlarına verdiği kadrolaşmaya ön ayak olanları medyada sürekli teşhir ve toplumsal reaksiyon gösterilmesini sağlamak ifadesi vardır. Köktendinci kadrolaşmaları tasfiye ifadesinden kastedilen nedir?

- Planın d bendinde hükümet değişikliği fırsatından yararlanmaktan söz edilmektedir. Refahyol hükümeti devam etmekte olduğuna göre meşru hükümetin devrilmesi için mi çalışıldı?
Batı Harekat Konsepti

- Genelkurmay 'ın 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara DGM Başsavcılığı 'na gönderilen Genelkurmay Başkanı namına Fevzi Türkeri, imzalı yazılarında, Batı Harekat Konseptinin gerçek belge olduğunu bildirdiği görülmüştür. 6 Mayıs 1997 tarih Batı Harekat Konsepti konulu Orgeneral Çevik Bir imzalı belge hakkında bilginiz var mıdır?

- Kopsept olarak belirtilen belgede geçen Refah Partisi 'nin iktidara gelmesiyle, cumhuriyetin en büyük irticai tehditle karşı karşıya olduğu, müşterek amacın İran İslam Cumhuriyeti 'ni kurmak olduğu ifadelerinden ne anlıyorsunuz? 1994 'te 65 ilden 23 ili kazanan iktidar partisinin tehdit olarak ifade edilmesi için ne düşünüyorsunuz?

Milli iradenin üstünlüğü

u Belgede geçen, “milli iradenin üstünlüğü aldatmacası”, “demokrasinin nimetlerinden istifade etmek iktidar olduklarında aynı yöntemlerle iktidardan uzaklaştırılabileceklerine ummak gaflettir” gibi ön kabulleri parlamenter sistemlerin evrensel ilkeleriyle nasıl bağdaştırıyorsunuz?

- Belgede geçen, “birkaç yıl içinde müdahale etme ve önlem alma imkanının bile kalmayacağı” ifadesindeki ciddi ve köklü tedbirler nelerdir?

- TSK ağırlığını irticanın fazla mesafe katetmesini önlemede kullanacaktır ifadelerinin sonucu ne yapıldı?

- Basın yayın organlarının mensuplarının aydınlatılması konusunda ne yapıldı? Brifingler bu maksatla mı icra edilmiştir? Basının, din adamlarının yüreklendirilmesinden kastedilen nedir?

- TSK 'nın koruma ve kollama gereği sıkça belirtilmiştir. Aynı gerekçeyle yapılan 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbesi gibi cunta benzeri bir darbeyi mi hedefliyorsunuz?

Eşlere istihbarat eğitimi

- Batı Harekat Konsepti belgesinde, irticai faaliyetlerin beşiği okul, dershane ve kurslarda güvenilir memurların, subay/astsubay eşlerinin gönüllü görev alabileceği belirtilmiştir. Eşlerin istihbarat elemanı gibi istihdam edilmesinin yasal dayanağı nedir? İstihbarat eğitimi de verilmiş midir?

Bir dakika karanlık eylemi

- Psikolojik harekat malzemesi olarak kullanılan “Fadime Şahin”, “Müslüm Gündüz”, “Aczmendiler”, “Tarikat ve cemaat” haberleri ile “Temiz Toplum”, “aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri böyle bir çalışmanın ürünü müdür?

- EMASYA ve sıkıyönetim planlarının devreye sokulmasını gerektirecek durum nedir, irtica, diğer darbelerdeki gibi meşruiyet kaynağı mıdır?

- Belgede geçtiği gibi irtica konusunda bilgi bankası ve istihbarat ağı oluşturulması yasal mı? Bilgiler nerede saklanıyor?

- Yasal olarak çalışan İhlas, Asya, Ülker, Beğendik vb. holding ve finans kuruluşları hangi yasal yetkiye dayanarak dikkatle izlenmiş, askeri ihalelere, ordu pazarları, orduevleri ve askeri gazinolara girmeleri yasaklanmıştır?

- İrticai görüş ve eğilime sahip olmak ne demektir? Nasıl tespit edilir? Bunların temizlenmesinden askeri müdahaleye engel olacağına inanılan personelin tasfiyesi mi öngörülmektedir? Temasa geçileceği belirtilen Atatürkçü güçler kimlerdir?

- Genelkurmay 'ın Ankara DGM 'ye gönderdiği 29 Temmuz 1997 tarihli Türkeri imzali BÇG Rapor Sistemi konulu gerçek belgeyi kim hazırlamıştır? BÇG 'ye en geç 16.00 'ya kadar günlük rapor bildirilmesi için nasıl bir sistem kuruldu?

Hangi gazeteciler çağrıldı?

- Genelkurmay 'ın 3 Nisan 2012 'de savcılığa gönderdiği, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG konulu Çevik Bir imzalı, irticai tehdidin TSK 'nın birinci önceliği olduğunu belirten yazıyı kim hazırladı? Kamuoyunu yönlendirmeden kast edilen nedir, bu kapsamda Genelkurmay Karargahına çağrılan, irtibat kurulan gazeteciler kimlerdir?

Genelkurmay şemayı gönderdi

- Genelkurmay Başkanlığı 'nın gönderdiği 10 Nisan 1997 tarihli BGÇ 'nin Teşkilat Yapısı 'nı gösteren şemanın altında Çetin Doğan 'ın Korgeneral Harekat Başkanı imzasını attığı belgeye göre BÇG başkanının Genelkurmay Harekat Başkanı, Koordinatörün ise İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı olduğu, BÇG 'nin Genelkurmay 2. Başkanı 'na bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu teşkilat yapısı hakkında bilgi veriniz?

- İlgili belgeye göre İstihbarat ve Değerlendirme, Planlama, İstatistik ve Veri Hazırlama ile Cari Harekat Bölümlerinden oluşmak üzere 4 ayrı bölümün bulunduğu ve bu bölümlerde 10 kurmay subay, 5 subay ve iki sivil memur ve istihbarat başkanlığı destek şubenin görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu kişilerden bildiklerinizi açıklayınız?

BÇG fiziki çalışma alanı

- Yazıda, BÇG 'nin fiziki çalışma alanı şematik olarak gösterilmiştir. Giriş ve yetkilendirme nasıl yapılıyordu?

- 4 Nisan 1997 tarihli “Çalışma Grubu” konulu Çevik Bir imzalı belgeye göre her gün yapılan toplantıya kimlerin katılması uygun bulunuyordu? 2. Başkana arzı kim yapıyordu?

- Genelkurmay Başkanlığı özel antetli CD içinde yer alan klasörün incelenmesinden, BÇG Kriz Masası Kurulu 'nun, Tümgeneral Fevzi Türkeri, Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (KKK İstihbarat Başkanı) ve diğer isimlerden (Tutanakta Adli Müşavirlik görevlileri dahil tek tek isimler sıralanıyor) oluştuğu görülmektedir. Aranızdaki irtibat ve ilişki nedir?

- BÇG giriş kartı olan personelden (tek tek isimler sıralanarak) tanıdığınız var mı?

- Toplanan belgelerden, BGÇ yapılanması tarafından hükümet irtica olarak nitelenmiş, psikolojik harp başlamış, Özel Kuvvetler ve Harp dairesi kullanılmıştır. Batı Eylem Planı 'na göre, harekatlar sırasında, TSK 'nın en önemli kara silahı olan tanklar Sincan 'da yürütülmüştür. Başbakan ve yardımcısı bunu müdahalenin habercisi olarak değerlendirmiştir. Hükümetin, açıkça ayrılmak zorunda bırakıldığı açıkça görülmektedir. Bu konuda son olarak ilave edeceğiniz bir husus var mıdır?

7 kişiye yurtdışı yasağı

Adliyeye sevkedilen 16 kişiden 9 'u tutulanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli haklarındaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bıraktı. Ancak serbest bırakılanlar hakkında yurtdışına çıkmamak suretiyle adli kontrol kararı verildi. Serbest bırakılanlardan emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz, “Adalete güveniyoruz” dedi. Emekli Binbaşı Ahmet Aka da, suçlu olmadığının adli makamlar tarafından onaylandığını belirterek, Türk adaletine teşekkür etti. Serbest kalan emekli Kurmay Albay Arslan Daştan ise, “Ankara Emniyeti 'nden Allah razı olsun. Bize gösterdiği ilgiyi hiçbir zaman unutamam. Suçlamalarla hiç alakam yok. Hak yerini buldu, adalet yerini buldu” dedi.HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı