“Yerel Yönetimler Uluslararası Alanda Güçlendirilmeli”

“Yerel Dış Politikanın Temelleri” kitabının yazarı ve Amerikan Uluslararası İşbirliği Ajansı USAID’in Ortadoğu Yerel Yönetimler Kıdemli Danışmanı Murat Daoudov, Türkiye’de yerel yönetimlerin giderek uluslararası alanda aktif olduklarını fakat bu alanda yetkin olmadıklarını söyledi.

“Yerel Yönetimler Uluslararası Alanda Güçlendirilmeli”
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Yerel Dış Politika Kavramı ve Türkiye için bir Model Önerisi” konulu seminerde Amerikan Uluslararası İşbirliği Ajansı USAID’in Ortadoğu Yerel Yönetimler Kıdemli Danışmanı Murat Daoudov, dünyadaki gelişmeler ışığında yerel yönetimlerin yurtdışı çalışmaları temel dinamiklerini anlattı. Küreselleşme ve demokratikleşme gibi iki paralel olgunun müşterek etkisi ile yerel yönetimlerin artık “uluslararasılaştığını” anlatan Daoudov, Türkiye’de içte yerel yönetim anlayışında çok yol kat ettiğini, ancak dış boyuttaki çalışmalar alanında gelişmiş ülkelere nazaran yetkilerinin hayli sınırlı kaldığını belirtti.

“Yerel yönetimler artık bu alanda güçlendirilmeli ve yetkilendirilmeli” diyen Murat Daoudov, “Çünkü ülkenin genel gelişiminin en önemli aktörlerinden biri yerel yönetim. Ülkelerin uluslararası etkinlik alanları bağlamında da bu böyle. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hakikaten yerel yönetimler uluslararası işbirliğinin giderek aktif olan aktörleridir. Türkiye yerinden yönetim ve demokratikleşme konusunda büyük mesafekatetti, ancak onun daha gelişmiş olan ülkelerle yarışması gereki, geldiği noktada durmaması gerekir. Fakat unutmamak gerekir ki, Türkiye’de son 10 yıl içerisinde belediyelerin de örnek göstereceği, dış dünya ile paylaşabileceği olağanüstü faaliyetleri var” diye konuştu.

Türkiye’de yerel yönetimlerin uluslararası faaliyetleri konusunda sınırlayıcı rejimin benimsendiğini belirten Daoudov, şunları söyledi: “Gelişen ve değişen, siyasîve ekonomik olarak güçlenen bir ülkenin yerel yönetimlerin de dünyaya dönük aktif olmaları beklenir. Ancak Türkiye’de belediyeler dış ilişkilerde etkin ama yetkin değil. Yetkiler bağlamında çok sınırlı bir çerçevede faaliyet gösteriyorlar. Daha dün sosyalist rejimlerden çıkmış ve ekonomik olarak zayıf kalan ülkeler bile kendi belediyelerin uluslararası ilişkilerini bu kadar sınırlamadılar. Türkiye’nin misyonu ve tarihî bağları olan bölgelerin beklentileri karşısında gereğini yapabilmek için belediyeler bazen mevzuata çok uymamak durumunda kalıyorlar. Geçmişteki “dört tarafı düşmanla çeviri Türkiye”psikolojisinin miras kalmış mevzuat artık gözden geçirilmelidir. Türkiye’nin bu anlamda gelişmiş ülkelerin modellerini incelemesi veuygun olanları örnek alması gerekir.” Daoudov, seminere katılan katılımcılar için “Yerel Dış Politikanın Temelleri” isimli kitabını imzaladı .
Kaynak: İHA