Sakarya Valiliği ve SAÜ’den Eğitimde İşbirliği Protokolü

Sakarya Valiliği ve Sakarya Üniversitesi arasında bilimsel işbirliğini sağlamaya yönelik okul öncesi, ilköğretim ile orta öğretimde daha nitelikli eğitim verilmesinin desteklenmesi amacı ile Vali Mustafa Büyük ile Sakarya Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından üç ayrı protokol imzalandı.

Sakarya Valiliği ve SAÜ’den Eğitimde İşbirliği Protokolü
İmza protokolünde Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İsmail Güleç ve İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı hazır bulundu.

Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanan ilk protokol ile Sakarya 'da eğitim etkinliklerinin izlenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her yıl özellikle öğretmen ve öğrenci yeterliliklerinin fotoğrafının çekilmesi, iyileştirilmesi ve gerekli görülen alanlarda çalışmalar yapılması amaçlanıyor.

Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında imzalanan ikinci protokol ile ilk ve orta öğretim kurumlarında verilen eğitimin kalitesini ve niteliğini yükseltmek, öğretmenlerin öğretmenlik, yöneticilerin yönetimsel becerilerini geliştirmek, Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin daha nitelikli olarak yetişmelerini sağlamak hedefleniyor. Bu Kapsamda öncelikle güncel olarak önümüzde bulunan tablet kullanımı ile ilgili öğretmen ve öğrencilerimizin hazır bulunurluğunun araştırılması ve eğitim çalışmalarının buna göre yapılması amaçlanıyor.

Son protokol ile de, öğretmenlerin niteliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya ilinde çalışan öğretmenlerin 787 olan lisansüstü eğitimli ve 9 olan doktoralı öğretmen ve yönetici sayısını arttırmak üzere tezsiz ve uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına öğretmenlerin katılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversite olarak eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Eğitim ve öğretime destek vermek üniversitelerin asli görevi. Bizde bu projeye destek veriyoruz” dedi.

Vali Mustafa Büyük ise, “Eğitim alanında bugün imzaladığımız 3 ayrı protokol ile Üniversitemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğini en üst seviyeye çıkartıyoruz. Yeni ve ortak çalışma alanlarımız olacak. Eğitimde kaliteyi ve başarıyı artırmak için yaptığımız çalışmalarda bize en fazla destek verecek ve katkı sağlayacak kurum üniversitemizdir” diye konuştu.
Kaynak: İHA